• Trang chủ
  • Hội Nghị Sự Kiện
  • Hội nghị sự kiện năm 2020

TÀI LIỆU HỘI THẢO

 

                                                                CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

 

 

Thời gian

 

Nội dung

 

08:00 – 08:30

 

Đăng ký đại biểu

 

08:30 – 09:00

 

Thứ trưởng Lê Nam Thắng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TTTT cho ông Francois Rancy

 

09:00 – 09:10

 

Thứ trưởng Lê Nam Thắng trao Giấy phép Thiết lập mạng Viễn thông công cộng cho Ông Nguyễn Đức Hòa – Giám đốc Công ty SDTV

 

09:10 – 09:20

 

Thứ trưởng Lê Nam Thắng phát biểu khai mạc Hội thảo

 

09:20 – 09:40

 

Giới thiệu kết quả triển khai đề án số hóa của Việt Nam

Speaker: Ông  Lê Văn Tuấn -  Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện

 

 

09:40– 10:20

 

Nghiên cứu của ITU về số hóa PTTH

Speaker: Mr. Francois Rancy

Giám đốc Cục Thông tin vô tuyến của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU)

 

10:20 – 10:40

 

Kế hoạch triển khai mạng phủ sóng phía Nam của SDTV

Speaker: Ông Nguyễn Đức Hòa – Giám đốc Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV)

 

 

10:40 – 10:55

 

Photo session & Coffee break

 

10:55– 11:15

Kế hoạch triển khai mạng phủ sóng phía Bắc của VTV

Speaker: Ông Đỗ Mạnh Cường – Phó trưởng Phòng

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)     

 

11:15 – 11:35

 

Quá trình chuẩn bị cho số hóa truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng

Speaker: Ông Hoàng Trong Nguyên – Trưởng Phòng Kỹ thuật,  Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng

 

11:35 – 11:55

 

Hệ thống truyền dẫn và phát sóng số hoặc giải pháp về mạng truyền dẫn đơn tần         

Speaker: Ông Trương Nam Giang - Công ty R&S Việt Nam

 

11:55– 12:15

 

Trao đổi và thảo luận

 

12:15  – 12:20

 

Phát biểu bế mạc

 

 

12:20 - 14:00

 

 

Luncheon                     

 

 

====================================================================================

Ảnh hội thảo Số hóa Truyền hình