Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật "Dự Thảo Thông Tư Quy Hoạch Băng Tần 4800-5000 MHz Cho Hệ Thống Thông Tin Di Động IMT Của Việt Nam"

20/05/2020

(rfd.gov.vn)-