Thông báo kế hoạch đấu giá: Quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại tòa nhà của Cục Tần số vô tuyến điện - địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

31/12/2020

(rfd.gov.vn)-

Xem chi tiết tại đây.

Tải về tại đây