• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Cung cấp bổ sung license và chuyển giao công nghệ cho một số module của hệ thống phần mềm Ellipse Spectrum

Dự án: Đầu tư nâng cao năng lực tính toán trong công tác ấn định tần số và cấp phép của Cục Tần số vô tuyến điện

30/11/2009

Trang bị 18 máy định vị vệ tinh GPS cho 09 Trung tâm thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

25/11/2009

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số_Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

17/11/2009

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số_Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

05/11/2009

Mua sắm 01 xe kiểm soát lưu động và các thiết bị phụ trợ kèm theo_Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

Dự án: Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

23/07/2009

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số_Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

05/05/2009