Bộ Thông tin và Truyền thông công bố: Việt Nam chính thức hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

13/01/2021

Việt Nam đã hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất (Đề án số hóa truyền hình) đến năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện

21/12/2020

Ngày 08/12/2020, Bộ trưởng Bộ TTTT đã ký ban hành Quyết định số 2188/QĐ-BTTTT, về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

26/11/2020

Cục Tần số vô tuyến điện thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản chi tiết như nội dung kèm theo

Công ty đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo bán đấu giá tài sản

12/11/2020

Cột anten tự đứng cao 50m tại Thành phố Cần Thơ

Các tin đã đưa: