ATIS kêu gọi chính phủ Mỹ đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G

Mới đây, Liên minh các giải pháp công nghiệp viễn thông (ATIS: The Alliance for Telecommunications Industry Solutions) đã kêu gọi chính phủ Mỹ đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G và cho rằng một khởi đầu sớm trong nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G sẽ rất quan trọng để đảm bảo vị thế hàng đầu của Mỹ trên phạm vi toàn cầu.