• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Phần mềm đăng ký tần số quốc tế

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

31/10/2018

Bản quyền phần mềm diệt virus cho 50 máy chủ và 450 máy tính cá nhân (thời gian 02 năm)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

30/10/2018

Bảo dưỡng điều hòa

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

26/10/2018

Sửa chữa Card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết (đấu thầu lại)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

24/10/2018

Dịch vụ bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

15/10/2018

Sửa chữa Card DSP (SN:0831008) trạm TCI Phú Yên

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

02/10/2018

Sửa chữa Card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

28/09/2018

Linh kiện phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/09/2018

Máy đo kiểm cáp và phân tích phổ cho các Trung tâm khu vực I, II, III, V, VI, VII

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/09/2018

Thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát GRINTEK (GEW)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/09/2018